CO2 Prestatieladder
DUURZAAMHEID
Voor Floris Infra is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij zijn daarom begonnen met het betreden van de CO2 Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Met deze stap proberen wij meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot en om daaropvolgend onze uitstoot met maatregelen en doelstellingen te reduceren. Halverwege 2020 willen wij prestatieniveau 3 bereiken op de ladder.
Prestatieladder
INZICHT
Het verkrijgen van inzicht in ons energieverbruik en deze om te rekenen naar CO2-emissie, hiermee bepalen we onze CO2-footprint. Het referentiejaar van onze CO2-footprint is 2019, dit is het startpunt waarop we onze reductiedoelstellingen hebben geformuleerd. Vanaf 2019 wordt elk half jaar een berekening gemaakt van onze CO2-footprint.
REDUCTIE
Floris Infra heeft als doelstelling een CO2-reductie van 2% per jaar over de gehele footprint. De reductiedoelstellingen zijn voor de periode 2020 – 2025. De gekozen reductiemaatregelen worden elke half jaar getoetst op effectiviteit.
COMMUNICATIE
De voortgang van ons energie reductiebeleid wordt elk half jaar gecommuniceerd. Elk half jaar communiceren wij zowel in- als extern over de voortgang van ons energie reductiebeleid. Intern informeren wij onze medewerkers door nieuwsbrieven en toolboxen. Externe partijen worden geïnformeerd via deze website.
PARTICIPATIE
Naast het inzicht en de reductie van onze CO2-footprint nemen wij actief deel aan initiatieven rond CO2-reductie. Daarom zijn wij lid van de Saenz (lokale energie maatschappij) en gebruiken dit initiatief om verder te verduurzamen en bewust te zijn van onze CO2-footprint. Daarnaast zijn wij gastheer geweest voor Green Business Club Zaanstreek en het CO2-café.
HANDBOEK CO2 PRESTATIELADDER 3.0
HANDBOEK CO2 VOORTGANGSVERSLAG
COMMUNICATIEPLAN
CERTIFICAAT
Floris Infra Certificaten
Floris maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.